logo Helse Sør-Øst

Bli med inn i nytt klinikk- og protonbygg

De nye byggene på Radiumhospitalet har hatt synlige endringer på utsiden i det siste, men også på innsiden er det stor aktivitet, se hvordan det ser ut nå.

Publisert 24.02.2023
Dronebilde over byggeplassen av nytt klinikk- og protonbygg

Oversiktsbilde over de nye byggene på Radiumhospitalet. Foto: Erling Sten Sæthre-Hansen.


BLI MED INN

Bilde av inngang under bygging​​​
Her ser vi litt av forplassen til det nye klinikkbygget, til høyre bak den blå kranmasten vil hovedinngangen til sykehuset være i 2024. Fra inngangen i plan U1 vil pasienter og pårørende finne blant annet hovedresepsjon, heiser, trapper og en glassgate for videre forflytning i bygget. 


Bilde fra innsiden viser bygging av glassgate
Glassgaten i nytt klinikk- og protonbygg blir et lyst og åpent rom som strekker seg over fire etasjer. Dette bildet er tatt fra plan 3. Glassgaten blir en sentral forbindelsesvei til funksjoner i både nye og eksisterende bygg. 

bilde av glassgaten med utsikt til et av atriumene
I tillegg til å være en forbindelsesvei vil glassgaten også inneholde flere fellesfunksjoner slik som venteområder, resepsjon, kafe og andre oppholdsplasser. Dette bildet er fra plan 1, i klinikkbygget, ca. midt i glassgaten. 


bilde viser et rom som skal bli kantine
Her ser vi hvordan kantineområdet ser ut i dag. Kantinen er sentralt plassert og blir et stort og lyst område. Her skal det være både servering og spiseområde som blir felles for ansatte, pasienter og besøkende. Kablene som henger ned fra taket vil etter hvert kobles med lamper som skal gi et fint og lunt lys. 


Bilde av atriumet med glassfasader
Nytt klinikk- og protonbygg vil få to atrier som er plassert på hver sin side av glassgaten. Den minste glassgaten ligger mot nord, nærmest klinikkbygget, og den største er plassert mot sør. Utgang til dette atriet vil være fra plan U1 og fra terrassen på plan 1 som ligger i tilknytning ti kantineområdet. 

To bilder i en collage viser at vegger begynner å fargesettes
Flere rom begynner etter hvert å få farge på veggene, rommet med den grønne fargen til venstre er et stillerom og rommet med den gul-beige veggen til høyre skal bli et samtalerom. 


Bildet viser konturene av en resepsjon under oppbygging
Ekspedisjonen i plan 1 i klinikkbygget begynner å ta tydelig form. Denne ekspedisjonen befinner seg en etasje opp fra hovedresepsjonen, i tilknytning til inngangen, som blant annet vil benyttes av pasienter som ankommer med Helsebussen.