logo Helse Sør-Øst

Brukerne skal være med å utvikle helsetjenesten

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente denne uken ny regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040. For å nå målene i planen, er det viktig at pasienter og pårørende deltar aktivt i egen behandling og i utformingen av helsetjenesten. 

Publisert 18.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Pasient i seng holder i en meny med utvalg av retter
Portrettbilde av Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

​– Det er lettere å lage en plan enn å gjennomføre endringer. Regional utviklingsplan peker på muligheter, men det er vårt ansvar at de blir realiteter, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst stiller seg bak planen og ser frem til å bidra i det videre arbeidet.
– Brukerutvalget ønsker at alle pasienter skal motta trygg og god behandling. Det betyr blant annet at alle som ønsker det, tar del i beslutninger om egen behandling ut fra hva som er viktig for den enkelte, sier leder av brukerutvalget, Aina Nybakke.
Hun mener det er viktig å lære av de gode eksemplene og ikke gi seg før løsningene er tatt i bruk. 

Portrettbilde av Aina Nybakke

Aina Nybakke

I den forrige utviklingsplanen ble det prioritert fem satsingsområder. Disse skal videreføres. 
I den nye planen er det lagt til ett område; styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering. 

De seks satsningsområdene i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Ø​​​st 2040

Styrke pasienters og ​​​​pårørendes helsekompetanse og involvering 

Det er viktig at pasienten og pårørende deltar aktivt i egen behandling og i utformingen av helsetjenesten. For å oppnå dette må pasienters og pårørendes kompetanse og ressurser anerkjennes og brukes. Økt helsekompetanse vil styrke pasienter og pårørendes rolle og involvering. 

Nye arbeid​​sformer og bedre bruk av teknologi 

Teknologi og digitalisering er ikke mål, men verktøy. De skal understøtte nye måter å løse oppgaver på, for både ansatte og pasienter, og bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Samarbeid om ​​​de som trenger det mest – vår felles helsetjeneste
Bedre koordinerte tjenester vil gi bedre kvalitet og mer tilfredse pasienter, pårørende og ansatte. 

Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester

Uønsket variasjon opptrer både når det gjelder kvalitet og forbruk av tjenester innen en rekke områder. Vi vil gjøre de riktige tingene med bedre kvalitet.

Ta tiden tilbake – mer tid ​​til pasientrettet arbeid

Våre medarbeidere må få bruke sin kompetanse, og vi må tenke nytt om sammensetning av kompetanse i sykehusene. Samtidig må vi styrke vår evne til å beholde og rekruttere. Det gjør vi best gjennom å gjøre sykehusene til gode arbeidsplasser.

Forskning og innovasjo​n for bedre helsetjeneste

Helse Sør-Østs forskning utgjør 63 prosent av helseforskningen i Norge, og regionen leder an arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen spesialisthelsetjenesten. Viktige satsingsområder er nye behandlingsmåter, samhandlingsstrukturer og bruk av ny teknologi.