logo Helse Sør-Øst

Byggestart for nye Aker sykehus

-Dette er en svært viktig trinn videre i utviklingen av Oslo universitetssykehus, sa administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst under markeringen av byggestart på Aker. -Oslo universitetssykehus har den dårligste bygningsmassen i landet, og det er helt påkrevd med nye bygg.

Publisert 11.03.2024
En gruppe mennesker som står sammen utenfor
Byggestart Nye Aker sykehus 11. mars

Aker sykehus blir et stort akuttsykehus, og et viktig lokalsykehus med et bredt tilbud også innen psykisk helse og rusbehandling. 
-Dette blir et moderne sykehus som er tilrettelagt for både pasientene og våre medarbeidere, sier Terje Rootwelt.

Les mer på Oslo universitetssykehus nettsider