logo Helse Sør-Øst

Økt oppmerksomhet på de sårbare barna

I 2023 ble alle helseforetak i Norge pålagt å ha særlig oppmerksomhet på sårbare barn og unge. I dag har til sammen 14 norske helseforetak styrket arbeidet med å avdekke vold og omsorgssvikt mot barn ved å implementere "Barn under radaren".

Publisert 12.02.2024
Sist oppdatert 13.02.2024
En kvinne og et barn
illustrasjon, barn under radaren

Innføringen skjer etter modell fra Sørlandet sykehus som innførte egne rutiner for dette i 2019.

- Det er gledelig at så mange er engasjert og ønsker “Barn under radaren” ved sine helseforetak og sykehus. Dette markerer et kollektivt ansvar for barnas ve og vel, sier fagrådgiver i BarnsBeste, og prosjektleder for nasjonal implementering av “Barn under radaren”, Linn Mari Berge.

Les mer på nettsiden til Sørlandet sykehuset