logo Helse Sør-Øst

Diabetes type 1 inn i behovsvurderingen

Diabetes type 1 er lagt inn som en delytelse i ny versjon av behovsvurdering innen fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst for perioden 2026 – 2030.

Publisert 01.02.2024

Delytelsen omfatter voksne pasienter med insulinkrevende diabetes type 1.  Denne pasientgruppen har i dag tilbud gjennom diabetespoliklinikker i alle helseforetak. Videre gjennomføres rundt 5000 konsultasjoner per år i privat institusjon.

Som ledd i en modernisering av rehabiliteringsfeltet har Helse Sør-Øst RHF sagt opp den løpende rehabiliteringsavtalen med de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen. Dette er avtaler som har løpt siden 1. januar 2015.

Bakgrunn for oppsigelsen er at Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre en ny anskaffelse innen spesialiserte rehabiliteringstjenester med planlagt oppstart av nye avtaler 1. januar 2026. Dagens avtaler løper frem til og med 31. desember 2025.