logo Helse Sør-Øst

Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgang

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte.

Publisert 09.05.2017

Helse Sør-Øst RHF tar situasjonen på største alvor og har satt i gang en uavhengig gjennomgang. Gjennomgangen skal gi svar på hva som har skjedd og om rutinene har vært gode nok.

Gjennomgangen skal gjøres av PwC, som er Helse Sør-Øst RHFs eksterne revisor.  Første del av rapporten skal komme 24.5 og vil bli presentert i ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF denne dagen. 

Oppdraget er nå definert, se engasjementsbrev