logo Helse Sør-Øst

Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Styret vedtok i møtet 26. april innføring ved de seks helseforetakene som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner.

Publisert 30.04.2018

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er i dag i bruk ved Sykehuset Østfold HF, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Det er stor interesse ved samtlige av de seks gjenværende helseforetakene for å ta løsningen i bruk.

– Kurve- og medikasjonsdokumentasjon er papirbasert ved de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag. Innføring av en elektronisk løsning vil gi helsepersonell en bedre og mer strukturert oversikt over observasjoner av pasientens tilstand og medisiner. Dette bidrar til å redusere pasientskader og feilmedisinering, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. 

Flere funksjoner i løsningen

Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, det vil si for eksempel puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar.  Dokumentasjonen følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus.

Løsningen kan også fungere som et verktøy for beslutningsstøtte, da man i samme bilde får sammenstilte data. Medisiner kan for eksempel sees i relasjon til blodtrykk, og man kan følge utviklingen hos pasienten tett over tid.

Løsningen gir også mulighet for å etablere en lukket legemiddelsløyfe. Lukket legemiddelsløyfe sikrer at riktig legemiddel gis til riktig pasient, ved at ordinasjonen, legemiddelet og pasientens identitet kontrolleres elektronisk. Dette vil redusere feiladministrasjon av legemidler vesentlig. 

Tilpasset fagområder

– Løsningen gir stor gevinst med tanke på pasientsikkerheten, sier prosjektleder og jordmor ved Akershus universitetssykehus, Anne Birgitte F. Berg. Onsdag 17. april tok medisinsk divisjon og akuttmottaket ved sykehuset i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. – Den nye løsningen sikrer pasienten en gjennomgående kurve, og siste versjon av kurven er alltid tilgjengelig. Dette er en viktig forbedring av ett av medisinernes viktigste arbeidsverktøy, sier Berg.

Ved akuttpsykiatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus har overlege Ane Nguyen brukt den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen i litt over ett år.
– Journalkvaliteten er blitt mye bedre, blant annet ved at det er tydeligere hvilken behandling den enkelte pasient har fått, sier Nguyen. I psykiatrien jobber vi i mange ulike bygg og vi sparer nå mye tid på å kunne forordne medisiner fra der vi er og ikke behøve å løpe fra sted til sted for å signere. 

Arbeidet med innføring av løsningen i hele regionen er planlagt sluttført i 2021. Rekkefølgen på innføringen blir avklart i samråd med de aktuelle foretakene.