logo Helse Sør-Øst

En viktig milepel for ny infrastruktur: Sjøledninger klare for å frakte spillvann fra nytt sykehus

Med byggingen av nytt sykehus i Drammen og annen bebyggelse er det behov for å oppgradere avløpssituasjonen på Brakerøya. Løsningen ble en fem kilometer lang sjøledning som er senket i Drammensfjorden. 

Publisert 31.10.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Rørføring i kulvert

Sjøledning: Her blir rørføringen ført gjennom en tunnelkulvert under Svelvikveien. Foto: Eirik Tennfjord

Helse Sør-Øst RHF, som er byggherre for det nye sykehuset i Drammen, samarbeider tett med Drammen kommune, som har ansvar for store deler av infrastrukturen rundt sykehuset. Kommunen, som er byggherre for kommunal infrastruktur, har anskaffet og gjennomført en kontrakt med HAB Construction AS som entreprenør. 

Heidi Strandvik  med verneutstyr i tunnel

Heidi Strandvik, Drammen kommune. Foto: Christian Bjørøen Hvatum, Drammen kommune. ​

Prosjektet omfatter i hovedsak ny pumpestasjon for spillvann på Brakerøya, og to spillvannsledninger i sjøen over til Solumstrand renseanlegg. I tillegg er det medtatt ny vannledning i samme trasé for å sikre fremtidig forsyning og distribusjon av vann fra Glitre og Røysjø mot Svelvik. 

Vi vurderte flere valg, det ene var å bygge om eksisterende anlegg, og det andre var å etablere et nytt. På grunn av både kapasitet og kostnad falt valget på løsningen med sjøledninger til renseanlegget, sier Heidi Strandvik, konstituert virksomhetsleder i avdelingen for utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Testet og klart 

Høsten 2021 ble ledningene senket i Drammensfjorden fra Brakerøya og ført i land på Solumstrand, og i mars 2022 var pumpestasjonen ferdig bygget og installert. Avløpsledningene og pumpestasjonen skal ta imot alt spillvann (avløp) fra nytt sykehus, helsepark og fremtidig bebyggelse på Odden, og frakte det til eksisterende renseanlegg på Solumstrand. 

Drammensfjorden, bilde fra brygge ut mot vannet

Her ligger ledningen i Drammensfjorden, klar til å senkes ned til bunnen. Foto: Eirik Tennfjord.

Bygging av pumpestasjon. Viser bygget, gravemaskin og rør.

Underveis i byggingen av pumpestasjonen bak nytt sykehus. Foto: Eirik Tennfjord.

Denne høsten har sjøledningen og pumpestasjonen gjennomgått en prøvedrift for å sikre at alle systemer jobber sammen slik det skal: 
Svart/hvit portrettbilde av ung mann

Eirik Tennfjord

– Under perioden med prøvedrift er alle systemer av pumpestasjonen satt i drift. Da får vi justert hvordan datasystemet, pumper og målere skal fungere sammen.  Systemet skal regulere trykk og mengde på spillvannet som blir fraktet fra Brakerøya til renseanlegget på Solumstrand, forklarer Eirik Tennfjord. Eirik fungerte som innleid byggeleder for Drammen kommune i dette prosjektet, til vanlig er han byggeleder innen VVS i prosjekt nytt sykehus i Drammen. 


​​​Godt samarbeid 

​Det har i hele prosjektperioden vært et tett samarbeid mellom entreprenør, Drammen kommune og sykehusprosjektet. Den siste uken i september 2022 ble prøvedriften avsluttet, og prosjektet er nå overlevert til Drammen kommune som skal drifte anlegget videre. Kommunen er fornøyd med at alt har gått som planlagt: 

– Vi har flere overlappinger med sykehusprosjektet når det gjelder infrastrukturprosjekter, og jeg synes vi har et fint samarbeid. Her har alt gått etter planen, prøvedriften har gått fint og nå fungerer alt som det skal. Anlegget er nå i drift, men med redusert mengde avløp frem til sykehuset, Helseparken og resten av bygningsmassen på Brakerøya er ferdigstilt, avslutter Heidi Strandvik. 

Bilde av pumpestasjon

Slik ser den ferdige pumpestasjonen ut. I bakgrunn synes byggeplassen med byggekraner og deler av nytt sykehus.