logo Helse Sør-Øst

Endret fremdrift og styringsramme for Nytt Drammen sykehus

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner revidert fremdrift og styringsramme for det nye sykehuset i Drammen. Den nye styringsrammen er på 14 milliarder kroner.

Publisert 10.02.2023
Sist oppdatert 11.04.2023
Dronebilde fra byggingen av Nytt Drammen sykehus

​Det er flere årsaker til fremdriftsutfordringene og merkostnadene ved byggeprosjektet.

  • Utfordrende grunnforhold og forurenset grunn etter tidligere industrivirksomhet
  • Lavere aktivitet i entreprisearbeidene på grunn av restriksjoner under pandemien
  • Utfordrende å samordne alle deler av prosjektet under pandemien
  • Høy prisvekst og leveringsproblemer knyttet til både pandemien og krigen i Ukraina

Den nye fremdriftsplanen innebærer at det nye sykehuset skal tas i bruk i tre trinn fra mai til oktober 2025.
 
  • Mai 2025: Bygg for psykisk helsevern og rusbehandling, adkomstbygg og servicebygg
  • August 2025: Somatisk poliklinikk, samt noen sentrale støttefunksjoner
  • Oktober 2025: Hele sykehuset skal tas i bruk

Helse Sør-Øst RHF har igangsatt tiltak for å styrke prosjektorganisasjonen og eierstyringen av byggeprosjektet. Det vil også bli gjennomført en følgeevaluering av prosjektet.

– De økte kostnadene ved nytt sykehus i Drammen skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke selv har hatt kontroll på. Men vi må følge de generelle prinsippene for henføring av kostnader, og byggets sluttkostnad tilhører derfor helseforetaket, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Han presiserer at Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF vil ha en dialog om disse forholdene i forbindelse med økonomisk langtidsplan og årsbudsjett.
Vi er opptatt av at den økte styringsrammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester, sier Gjedrem.