logo Helse Sør-Øst

Endringer i styret ved Sykehuset Telemark HF

Per Anders Oksum er i dag oppnevnt som ny styreleder ved Sykehuset Telemark. I tillegg er Folke Sundelin oppnevnt som nytt styremedlem.

Publisert 17.11.2016

​Styret ved Sykehuset Telemark har da følgende medlemmer:

Styreleder: Per Anders Oksum (ny)
Nestleder: Marit Kasin
Styremedlem: Kari Dalen
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Folke Sundelin (ny)
Styremedlem: Ann Iserid Vik-Johansen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Severinsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Helge Gundersen (valgt av og blant ansatte)

- Sykehuset Telemark får en styreleder med bred kompetanse og lang ledererfaring og jeg er svært glad for at Per Anders Oksum har sagt ja til dette viktige styreledervervet, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF. Styrene i helseforetakene har en viktig rolle i aktivt å bidra til best mulig og fremtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud innenfor tildelte rammer. Ved oppnevning av medlemmer til styrene legger vi vekt på at styrene samlet sett har tilstrekkelig kompetanse og bredde til å ivareta dette, sier Olsen videre. 

Per Anders Oksum overtar som styreleder ved Sykehuset Telemark etter Tom Jørgensen. Oksum har tidligere vært styreleder for Helse Sør-Øst RHF i vel fire år og har ledererfaring blant annet fra Hydro.

- Jeg har stor respekt for oppgaven som styreleder i Sykehuset Telemark, sier Per Anders Oksum. Helseforetaket står i en krevende situasjon, og det blir svært viktig for meg å ha en god og tett dialog med fagmiljøene for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen når helseforetaket skal utvikles videre. Ikke minst blir det viktig å raskt etablere en god prosess sammen med medarbeidere og ledere for å rekruttere ny administrerende direktør, sier Oksum.

Endringene i styresammensetningen behandles i foretaksmøte fredag 18.november og oppnevningen gjelder fram til februar 2018.