logo Helse Sør-Øst

Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Nå blir det enklere for behandlere å få tilgang til viktige helseopplysninger på tvers av omsorgsnivå og mellom sykehus. Målet er enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp for pasientene.

Publisert 20.06.2023
Illustrasjonsfoto: Lege foran skrivepult
Det blir lettere for legene å få tilgang til viktige helseopplysninger

– Vi er svært fornøyde med at vi nå enklere kan dele viktig journalinformasjon digitalt. Via kjernejournal kan behandlere få rask tilgang til informasjon om pasientenes tidligere sykdom og behandling. Ikke minst er dette viktig ved akutt helsehjelp, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst. 

Løsningen innføres gradvis fra 13. juni i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger, som vil bli tilgjengelig for leger og psykologer via kjernejournal.

For oss som jobber i kommunen er dette et kvantesprang når det gjelder pasientsikkerheten
Lege Jan Arne Holtz

 

Bedre pasientsikkerhet

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke hatt tilgang til informasjon fra sykehuset. Det har vært tidkrevende å få tak i nødvendige opplysninger som ofte har vært utvekslet på fax og per telefon.

På Oslo legevakt ser legene stor verdi i å nå kunne få enklere tilgang til informasjon de ikke har i egne journalsystemer. 
– For oss som jobber i kommunen er dette et kvantesprang når det gjelder pasientsikkerheten. Kjernejournal dokumentdeling gir oss et langt bedre grunnlag for å ta gode og raske beslutninger. Sist onsdag hadde jeg i alle fall tre-fire tilfeller der jeg endret det videre løpet for pasienten fordi jeg hadde tilgang til oppdatert pasientinformasjon, sier Jan Arne Holtz, skiftlederlege på allmennlegevakten i Oslo. 
– Mye av jobben vår er å samle sammen nok informasjon til å ta en god beslutning om videre behandling av pasienten, og til nå har vi måttet ringe rundt til vakthavende på sykehus og andre steder for å få opplysninger. Det har vært veldig sløsing med tid. Nå får vi raskt oversikt over pasientenes medisinske historikk og tidligere behandlinger, sier Holtz.  

Pasienter kan begrense deling 

Leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, Aina Nybakke, sier dette er en løsning de har ventet på lenge.
– Dette er en gledens dag! Nå slipper pasienten selv å bringe videre viktig informasjon om egen helse mellom behandlere, sier Nybakke. Hun understreker at pasienter har rett til å bestemme hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. 
– Opplysninger fra tilbake i tid vil nå kunne deles digitalt, og hvis det er noe man ikke ønsker å dele, er det viktig at man selv går aktivt inn og begrenser det. 

De som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensinger der, både for kjernejournal og pasientjournal. De som ikke har brukerprofil, kan kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp. For noen typer av begrensninger, må behandlingsstedet kontaktes direkte.  

Om kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette. Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder. 

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp. 

Les mer om prosjektet: Kjernejournal dokumentdeling

Les mer: Nå blir det enklere å dele helseopplysninger