logo Helse Sør-Øst

Et første skritt mot bedre behandling av smertefull diabetesnevropati

Det er vanskelig å behandle smertefull diabetesnevropati. Forskningsgruppe for anvendt nevrofysiologi har forsket på hvordan man kan standardisere utredning av diabetesnevropati, som er et viktig steg på veien til en bedre behandling.

Publisert 13.09.2023
Personer med diabetes har økt risiko for å utvikle diabetesnevropati, en sykdom som skyld​es skader på de lengste nervene i kroppen.

Det jobbes iherdig med å utvikle medikamenter som virker mot smertefull diabetesnevropati, en sykdom som skyldes skader på de lengste nervene i kroppen. En av de mange utfordringene i arbeidet med å utvikle bedre medikamenter er at det ikke finnes noen gode verktøy for å måle diabetesnevropati nøyaktig nok, noe som gjør det vanskelig å vurdere effekten av medisiner. 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus