logo Helse Sør-Øst

Et nytt sykehus tar form

Bygget vokser i høyden, fasaden kommer til syne og arbeidene med de siste bygningsvolumene er i gang. Les om fremdriften til det nye sykehuset i Drammen som vokser frem på Brakerøya.

Publisert 29.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Byggeplass i Drammen sett fra turstien

Utsikt fra turstien: For et år siden var det vanskelig å se hva som pågikk bak byggegjerdene, i dag kan enhver forbipasserende følge utviklingen av nytt sykehus som vokser og tar form.

På byggeplassen til nytt sykehus i Drammen er det for tiden rekordhøy aktivitet. Nå er samtlige deler av bygget under arbeid, og det er synlig fremgang hver dag. 

Illustrasjon med oversikt over de nye byggene

Nytt sykehus: Slik er de ulike bygingsdelene fordelt

​​Snart full høyde

Råbyggsarbeidene pågår fortsatt, og nå er byggingen av den åttende etasjen godt i gang. Dette er den øverste etasjen med sengeplasser. På toppen av sengebygget vil det være tekniske etasjer. Helt øverst - i tiende etasje, 42 meter over bakken, skal det etableres en landingsplattform for ambulansehelikopter. Pasienter som ankommer sykehuset fra helikopterplattformen, vil fraktes gjennom et overbygg til akuttheisen som går direkte ned til akuttmottaket.  ​

Den åttende etasjen er snart på plass

Det er enkelt å telle hver etasje der det fortsatt er åpent. På toppen av bildet synes den åttende etasjen som er påbegynt.

Bygging av glassgaten har startet 

Arbeidene med glassgaten startet i august. I første omgang monteres bærestålet, før glassprofilene monteres i løpet av våren 2023. Når bærestålet reiser seg, kommer det til syne hvordan glassgaten skal binde de ulike byggene sammen over tre etasjer. ​

Bygging av glassgaten fra innsiden

Det gule bærestålet viser konturene av den fremtidige glassgaten som går over tre etasjer.

Illustrasjon av glassgaten

Omtrent slik vil glassgaten oppleves fra innsiden når den er ferdig. Et lyst og åpent rom for både ferdsel og opphold.

Glassgaten blir en sentral forbindelsesvei i sykehuset som vil slippe inn godt med dagslys og gi utsyn mellom byggene, men det vil også fungere som et oppholdsrom og en møteplass for alle som ferdes på sykehuset.​

Byggets fremtidige utseende begynner å vise seg

Fasadearbeidet har kommet langt på flere av byggene. Teglfasaden på poliklinikkbygget mot øst er på plass, og resultatet er godt synlig både på og utenfor byggeplass. Begge poliklinikkbyggene, behandlingsbygget og servicebygget vil få denne fasaden som er inspirert av industrihistorien på Brakerøya og de gamle teglsteinsbyggene som stod der før.

Illustrasjon av tegfasaden

Slik ser teglfasaden ut som er ferdig montert på ett av poliklinikkbyggene. Fasaden er av typen skjermtegl som har en lettere vekt og et lavere Co2-avtrykk enn tradisjonelt murt tegl.

Gårdsrommene i poliklinikkbyggene får en fasadekledning i aluminium, og det vil også sengebygget få.

Fra byggeplassen i kidten av poliklinikkbyggene

I midten av poliklinikkbyggene får gårdsrommene en aluminiumsfasade. Den blå fasaden vender ut mot fjorden og skal gjenspeile nettopp det.

Byggestart for adkomstbygg og psykiatribygg

Grunnarbeider for adkomstbygget og byggene for psykisk helse og rus startet opp i sommer, dermed er byggingen av alle sykehusets deler i gang.

Adkomstbygg
Først ut er forgraving for peler. Selve pelingen er forventet å starte i slutten av august. Deretter vil betongarbeidene starte i månedsskiftet september/oktober 2022.

Bygget vil bestå av fem etasjer og blir liggende mellom somatikkbygget og psykiatribyggene. Adkomstbygget skal sikre en god velkomst som hovedentré og vil inneholde resepsjon, selvinnsjekk, kantine, kiosk og apotekutsalg. Sammen med glassgaten vil adkomstbygget være møtested for pasienter, besøkende og ansatte.  ​​

Plassen for adkomstbygget ferdig gravd ut

Plassen for adkomstbygget er ryddet og gravd ut som forberedelse for pelene som skal ned i bakken.

Psykisk helse og rus
Byggene for psykisk helse og rus vil i nytt sykehus bestå av tre bygningsvolum som er plassert helt øst på tomten. To av byggene får tre etasjer og det bygget siste vil bestå av to etasjer.

I disse dager pågår arbeider med peling og fundamentering av byggene. Ett av byggene er nå ferdig med pelingen og betongarbeider er satt i gang. I løpet av vinteren vil alle tre bygg være ferdig med peling og fundamentering, og på starten av 2024 vil alle de tre byggene begynne å ta form.

Peler på byggepplassen

Slik ser tomten ut når pelene er satt ned i bakken. Om ikke lenge vil bygg begynne å forme seg her også.