logo Helse Sør-Øst

Etablering av protonsenter i Oslo

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

Publisert 24.11.2017
Sist oppdatert 04.12.2017

- Dette er svært gode nyheter, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.
Protonsenteret vil styrke tilbudet til de aktuelle pasientene og for kreftfagmiljøet vil det bli et stort løft å få landets første protonsenter lagt til vår region. Vi har allerede kommet langt i planleggingen av det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet, og her har vi også tilrettelagt for et protonsenter. Regjeringens beslutning gjør at vi kan se byggingen av protonsenter og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i tett sammenheng og legge opp til at begge byggene blir ferdige til samme tid, sier Lofthus.

Les merEtablering av protonsentre i Bergen og Oslo (regjeringen.no)

Saksutredning til styringsgruppe