logo Helse Sør-Øst

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet.

Publisert 10.01.2017

​Målet for dette store prosjektet som starter 1.1.2017, er ny og bedre behandling for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS)

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige. Til sammen 21 partnere fra 12 land skal samarbeide for å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

Les hele saken på Oslo universitetssykehus' nettside