logo Helse Sør-Øst

Felles henvisningsmottak i hele Agder

Fra og med 2. mai styrkes rettighetene til voksne som har behov for psykisk helsehjelp i hele Agder. Fra denne datoen skal alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes til ett sted.

Publisert 20.03.2023
Tre ansatte ved Østre Agder DPS

Sørlandet sykehus blir det første helseforetaket i Helse Sør-Øst som etablerer denne ordningen i hele opptaksområdet sitt. Fra og med 2. mai skal alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes til et felles henvisningsmottak på Sørlandet. Det betyr blant annet at fastlegene ikke skal henvise direkte til en avtalespesialist.

– Dette sikrer rettighetene til pasientene på Sørlandet, og gjør det også enklere for fastlegene, sier Cecilie Skule, som er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er veldig fint at Sørlandet sykehus går foran i dette viktige arbeidet, sier Skule.

Pasienter som har blitt henvist til en avtalespesialist, har ikke fått ivaretatt de samme rettighetene som pasienter som har blitt henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). De har ikke alltid fått vurdert henvisningen sin innen ti dager, og de har heller ikke fått tildelt en frist for når helsehjelpen senest skulle starte.

– Dette blir bedre når vi etablerer felles henvisningsmottak. Da får pasientene de samme rettighetene – enten de skal få behandling av en avtalespesialist eller ved et DPS, sier Cecilie Skule.

Direktør for Klinikk for psykisk helse, Vegard  Øksendal Haaland
Direktør for Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, sier at klinikken har hatt en fordel av at DPS Østre Agder allerede hadde gått opp løypen slik at de øvrige DPSene kunne bygge på erfaringene derfra.

– Her har mange gode krefter vært i sving for å få dette på plass så raskt som mulig, sier han.

Fra 1. september 2022 ble det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Målet er at det skal etableres felles henvisningsmottak i hele Helse Sør-Øst innen 1. september 2023.

Arbeidet med å etablere den nye ordningen har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Felles henvisningsmottak