logo Helse Sør-Øst

Fikk høre om arbeid for å redusere tvangsbruk

- Det er imponerende hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus har klart å redusere bruken av tvang, og at resultatene holder seg. Det sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus etter at hun i dag besøkte sykehuset for å høre mer om arbeidet.

Publisert 09.01.2017

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Fra venstre: Martin Veland, Cathrine M. Lofthus og Lars Erik Flatø.


Helse Sør-Øst RHF er i gang med å konkretisere hvordan foretaksgruppen skal arbeide målrettet med å redusere bruken av tvang innen psykisk helsevern gjennom 2017. Besøket til Lovisenberg ble gjennomført som del av dette arbeidet.

Klinikksjef på psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Martin Veland orienterte om det målrettede arbeidet med å redusere og kvalitetssikre bruken av mekaniske tvangsmidler.  Allerede i løpet av det første året etter starten i 2013 ble det oppnådd svært gode resultater, og disse har holdt seg. Både fagmiljøer og helseforetak rundt om i landet har vist stor interesse for arbeidet som er gjort.

- Besøket ga nyttig og konkret informasjon om hvordan helsepersonell jobber for å forebygge behov for å bruke tvang og hvordan redusert tvangsbruk bedrer mulighetene for å gi god hjelp og behandling. Dette er inspirerende og det er viktig at vi som foretaksgruppe lærer av det som er gjort, sier Lofthus.