logo Helse Sør-Øst

Flere med lungekreft får immunterapi

Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.

Publisert 23.05.2017

​Legemiddelet er allerede tatt i bruk for pasienter i andrelinjebehandling, etter at kjemoterapi er benyttet.

I sitt møte 22. mai 2017 sa Beslutningsforum for nye metoder også ja til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

 Les hele artikkelen på nyemetoder.no hvor du også finner protokoll og saksdokumenter

Flere ja fra Beslutningsforum

Flere metoder var til vurdering i møtet 22. mai.

Les beslutningene for legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere bløderpreparater, som alle har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder