logo Helse Sør-Øst

Flere møter til avtalt time

Pasienter som ikke møter til avtalt time, har vært en stor utfordring for sykehusene i mange år. Tall fra første kvartal viser at pasientene i Helse Sør-Øst har blitt flinkere til å møte opp.

Publisert 21.04.2024
Illustrasjonsbilde av lege som snakker med pasient

Illustrasjonsbilde

Hvis pasientene ikke møter, får ikke sykehusene behandlet så mange pasienter som de legger opp til.

De første tre månedene i år var det flere enn 1 460 000 konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Av disse pasientene var det over 56 000 som ikke møtte til avtalt time. Det utgjør 3,9 prosent av alle pasientene.

Portrett av Terje Rootwelt
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

– Selv om tallet fortsatt er for høyt, ser vi en bedring, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

I første kvartal 2022 var det 4,2 prosent av pasientene som ikke møtte til avtalt time, i fjor var tallet 4,0 prosent, og i år er det redusert til 3,9 prosent.

– Det kan høres ut som små endringer, men forskjellen på 4,2 prosent og 3,9 prosent utgjør flere enn 4 000 pasienter i kvartalet, sier Rootwelt.

Når pasientene ikke møter til avtalt time, får ikke sykehusene behandlet så mange pasienter som de legger opp til, og det rammer andre pasienter som kunne fått hjelp.
– Derfor gleder vi oss over enhver framgang på dette området, sier Rootwelt.

Han forstår at det ikke alltid passer med en oppsatt time, men oppfordrer pasienter til å si ifra hvis de må bytte.
– Meld fra så tidlig som mulig. Da kan sykehusene innkalle andre pasienter som trenger behandling, sier Rootwelt.

De som mottar innkallingsbrev digitalt, kan avbestille eller be om endring av timeavtale på helsenorge.no.

Det er Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Vestfold som har hatt den mest positive utviklingen. Her var ikke-møtt-andelen 4,5 prosent og 4,7 prosent første kvartal 2022, mens den var redusert til 3,6 prosent ved begge helseforetakene første kvartal i år. 
Ved Sunnaas sykehus er andelen pasienter som ikke møtte til avtalt time blitt redusert fra 2,3 til 1,4 prosent.

Andelen ikke møtt ved sykehusene og helseforetakene i Helse Sør-Øst
Andelen ikke møtt ved sykehus og helseforetak i Helse Sør-Øst. 

– Sykehuset Innlandet har i flere år jobbet målrettet med tiltak for å øke oppmøteandelen blant pasientene, sier direktør for medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen. Hun trekker fram innføringen av digitale brev og pasientinformasjon, og mener det har positiv effekt at Sykehuset Innlandet tilbyr sms-varsling både to og fire dager i forkant av timen.

– I tillegg har vi telefonisk kontakt med enkelte pasientgrupper, sier Pettersen. Hun forteller at helseforetaket har jobbet mye med informasjon for å øke oppmerksomheten blant brukerne.
– Hvis vi klarer å øke oppmøteandelen ytterligere, vil det være et viktig bidrag til å redusere belastningen på helsepersonell, mener Pettersen.