logo Helse Sør-Øst

Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

Publisert 24.04.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Personell med munnbind og smittevernfrakk

I løpet av de siste ukene er det inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.

Cathrine M. Lofthus

- Det er arbeidet godt med å få på plass disse avtalene og produksjon i Norge er et viktig bidrag for å sørge for nok smittevernutstyr til helsevesenet fremover. Det internasjonale markedet for smittevernutstyr er krevende etter koronautbruddet og det er viktig at smittevernutstyr også kan produseres i Norge, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.Betydelig omfang
Norsk produksjon kommer i tillegg til det man importerer fra utlandet. Det er allerede kommet leveranser av norskprodusert smittevernutstyr, og det vil komme mer fremover. Hittil har man inngått avtaler om å få levert følgende fra norske produsenter innen de neste seks månedene:
 • 600.000 engangs smittevernfrakker
 • 60.000 flergangs smittevernfrakker
 • 1,76 millioner visir/øyebeskyttelse
 • 200.000 operasjonsluer
 • Desinfeksjonsvæske, inntil 30.000 liter i døgnet
 • Det er videre utlyst en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern, og 44 leverandører har meldt seg med ønske om å delta i denne anskaffelsen.

  Fakta om smittevernutstyr

  ​Sykehusinnkjøp HF har dialog med markedet og fremforhandler avtaler både om norsk og utenlandsk produksjon. Helse Sør-Øst RHF er avtalepart og har ansvar for godkjennelse av avtalene med de ulike leverandørene. Helse Sør-Øst RHF har også ansvar for transport, logistikk og fordeling ut til alle regioner. Det enkelte regionale helseforetak har ansvar for fordeling til sykehus og kommuner i egen region.

   

  Hittil har følgende smittevernutstyr blitt sendt ut fra nasjonalt lager:

  • 10 millioner munnbind
  • 3 millioner hansker
  • 635.000 smittefrakker
  • 400.000 åndedrettsvern
  • 315.000 øyebeskyttelser
  • 185.000 smittedrakter
  • 16.000 operasjonsluer

  Gjennomfører konkurranser

  Det er flere norske produsenter som kan produsere og levere smittevernutstyr, og Sykehusinnkjøp HF har derfor gjennomført konkurranser for produksjon av engangsvisir og smittevernfrakker.

  - Vi har lagt vekt på vanlige innkjøpsfaglige kriterier som kvalitet, pris og leveringssikkerhet. Siden det fortsatt er viktig å skaffe dette utstyret raskt, har leveringssikkerhet blitt tillagt stor vekt. Samtidig har vi hatt så mange potensielle tilbydere at det har vært mulig å gjennomføre en reell konkurranse, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

  Konkurransene ble gjennomført som hasteanskaffelser. Det innebærer at kvalifiserte leverandører ble invitert til en konkurranse, som for øvrig følger vanlige anskaffelsesregler.

  For produksjon av engangsvisirer ble 25 norske produsenter invitert inn i konkurransen. 18 tilbydere leverte tilbud og konkurrerte om avtaler for produksjon.

  For produksjon av smittevernfrakker ble fem tilbydere invitert inn i konkurransen. I tildelingen har man spesielt lagt vekt på at tilbyderne har en stor produksjonskapasitet og har tilgang på materialer som holder de kvalitetskravene som stilles til smittevernfrakker.

  Leverandører

  Sykehusinnkjøp HF har de siste ukene hatt en tett dialog med flere leverandørorganisasjoner for å få innspill fra markedet om hvordan norske produsenter kan bidra. Blant annet har Norway Health Tech, NHO, Innovasjon Norge, Siva, Nemko og Norsk industri vært aktive bidragsytere, både med å arrangere dialogmøter og oppfordre samarbeidsbedrifter til å bidra.

  Anskaffelsene av smittevernutstyr gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF. Avtalene inngås av Helse Sør-Øst RHF på vegne av helsetjenesten.

  I tillegg til norsk produksjon er det kommet store mengder smittevernutstyr fra utenlandske produsenter. Etter gjennomgått kvalitetskontroll er dette fordelt til sykehus og kommuner i hele landet.

  Norske leverandører

  ​Dette er leverandører man nå har avtaler med om norskprodusert smittevernutstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

  • Janusfabrikken AS, operasjonsluer (Bergen)
  • ASAP Norway AS, engangs smittefrakker (Skien)
  • Ekornes AS, flergangs smittefrakker (Sykkylven)
  • RK Grafisk AS /Grafisk Kompani AS, visir (Oslo/Lillestrøm)
  • Less AS, visir (Østre Toten)
  • Wilhelmsen Chemicals AS, desinfeksjonsmiddel hud og overflate (Færder)       
  • Profil Emballasje AS, visir (Vaksdal)
  • Copy Cat AS, visir (Oslo)
  • Thure Trykk AS, visir (Skien)
  • 07 Media AS, visir (Oslo)

  Les mer om utstyr her.