logo Helse Sør-Øst

Flere pasienter skal følges opp hjemme

Mye ligger til rette for at flere pasienter kan følges opp hjemme. – Nå er det viktig at vi tar de digitale løsningene i bruk, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt. 

Publisert 15.02.2023
Sykepleier prater i telefon

Rootwelt mener det er mange fordeler hvis sykehusene kan følge opp flere pasienter i eget hjem.
– Pasientene slipper belastningen med å reise fram og tilbake til et sykehus, og

Administerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

de ansatte kan følge opp flere pasienter. Det er fornuftig bruk av tid – både for pasienter og ansatte, sier Rootwelt.

I fjor ble det gjennomført nesten fem millioner polikliniske konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. 518 000 av disse var på telefon, mens 80 000 konsultasjoner ble gjennomført på video.
Andelen telefon- og videokonsultasjoner var på 12 prosent, mens det samlede målet i Helse Sør-Øst er 15 prosent.

– Vi må jobbe mer systematisk og bevisst for å nå dette målet, sier Rootwelt.

Det er store forskjeller i bruken av digitale løsninger fra sykehus til sykehus og fra fagområde til fagområde. Blant helseforetakene er det Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet som har den høyeste andelen av telefonkonsultasjoner. 12,6 prosent av alle konsultasjonene foregikk på telefon ved disse helseforetakene.

Telefonkonsultasjoner
Helseforetak og sykehusAndel
Akershus universitetssykehus HF12,6
Oslo universitetssykehus HF8,3
Sunnaas sykehus HF10,9
Sykehuset i Ves​tfold HF
10,1
Sykehuset Innlandet HF12,6
Sykehuset Telemark HF11,6
Sykehuset Østfold HF10,1
Sørlandet sykehus HF11,9
Vestre Viken HF9,6
Betanien Hospital4,2
Diakonhjemmet Sykehus9,4
Lovisenberg Diakonale Sykehus10,6
Martina Hansens Hospital3,5
Revmatismesykehuset7,2
Helse Sør-Øst RHF10,4


– Vi er veldig bevisste på hvilke type konsultasjoner som kan tas på telefon og hvilke konsultasjoner som trenger fysisk oppmøte, sier Anne Edvardsen. 

Avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus, Anne Edvardsen

Anne Edvardsen

Hun er avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus. Hennes erfaring er at mange pasienter setter pris på å slippe fysisk oppmøte hvis det er faglig forsvarlig.

– En stor andel av våre pasienter er kronikere, og da kan en del av oppfølgingssamtalene tas på telefon, sier Edvardsen.

Av de store helseforetakene er det Sykehuset i Vestfold som bruker video mest. 3,6 prosent av konsultasjonene ved Sykehuset i Vestfold skjer på video. ​

Videokonsultasjoner i 2022
Helseforetak og sykehusAndel
Akershus universitetssykehus HF0,7
Oslo universitetssykehus HF1,5
Sunnaas sykehus HF28,2
Sykehuset i Vestfold HF3,5
Sykehuset Innlandet HF1,7
Sykehuset Telemark HF0,9
Sykehuset Østfold HF1,2
Sørlandet sykehus HF1,8
Vestre Viken HF2,0
Betanien Hospital-
Diakonhjemmet Sykehus1,4
Lovisenberg Diakonale Sykehus0,8
Martina Hansens Hospital0,2
Revmatismesykehuset0,4
Helse Sør-Øst RHF1,6

– Tross en digital skepsis både hos pasienter og terapeuter, har vi fått mange tilbakemeldinger på at de nettbaserte verktøyene har tilført noe verdifullt, sier Ola Emil Moss, fysioterapeut ved helse og arbeidspoliklinikken i Vestfold. Han mener at videokommunikasjon fungerer i de fleste konsultasjoner som ikke krever fysiske undersøkelser. 

Fysioterapeut ved helse og arbeidspoliklinikken i Vestfold, Ola Emil Moss

Ola Emil Moss 

– Nå er utfordringen å bevisstgjøre behandlere, og noen avdelinger har løst dette ved å rutinemessig legge videosamtaler som førstevalg ved enkelte typer konsultasjoner, sier Moss.

Ved Sykehuset i Vestfold bruker de video under hver fjerde konsultasjon i psykisk helsevern og rusbehandling.

– Jeg synes det er kjempeflott at vi nå kan møte pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på flere arenaer. Det er fint at pasienten ikke trenger å ta seg fri fra jobben i mange timer for å komme til en 45 minutters konsultasjon, sier Christian Ressig, klinikksjef for psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold.

Terje Rootwelt mener at helseforetakene og fagområdene kan bli flinkere til å høste erfaring og lære av hverandre.
– Hvis den digitale bruken fungerer godt ett sted, er det stor sannsynlighet for at den også kan fungere godt andre steder, sier Rootwelt.

For kort tid siden inngikk Helse Sør-Øst en rammeavtale med seks leverandører som tilbyr ulike løsninger for digital hjemmeoppfølging. Eksempler er utsending og innsamling av skjemaer, høsting og visning av målinger som pasienten kan gjøre hjemme, digital egenbehandlingsplan, veiledet internettbehandling og samvalg.

Rammeavtalen skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger.