logo Helse Sør-Øst

Forbereder ny anbudsrunde innen rehabilitering

Som ledd i en modernisering av rehabiliteringsfeltet har Helse Sør-Øst RHF sagt opp den løpende rehabiliteringsavtalen med de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen. Helse Sør-Øst RHF har i dag avtaler med til sammen 29 institusjoner med en økonomisk ramme på rundt 1,5 milliarder kroner.

Publisert 11.12.2023
Mann forklarer bruk av tredemølle
Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre en ny anskaffelse innen spesialiserte rehabiliteringstjenester med planlagt oppstart av nye avtaler 1. januar 2026

Disse avtalene har løpt siden 1. januar 2015.

Bakgrunn for oppsigelsen er at Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre en ny anskaffelse innen spesialiserte rehabiliteringstjenester med planlagt oppstart av nye avtaler 1. januar 2026. Dagens avtaler løper frem til og med 31. desember 2025.

Endring

Sammen med helseforetakene i regionen har Helse Sør-Øst RHF nylig gjennomført en analyse av behovet innenfor spesialisert rehabilitering i regionen.  Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering, som ble vedtatt i oktober, har vært en viktig veileder i dette arbeidet. 

En hovedkonklusjon i de to rapportene er behovet for å styrke tidligfase rehabilitering i sykehusene. En dreining fra senfase til mer rehabilitering i tidlig fase etter sykdom eller skade, vil føre til at flere pasienter får hjelp, og at tilbudene blir mer forutsigbare og likt tilgjengelige.  

-          Rehabiliteringsfeltet har lenge vært modent for en modernisering. Eksisterende avtaler med de private avtalepartene har stått urørt siden de ble inngått i 2015. Den dreiningen som behovsvurderingen peker på, innebærer en modernisering og en utvikling av tjenesteområdet på lik linje med andre deler av helsetjenesten og den generelle samfunnsutviklingen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.