logo Helse Sør-Øst

Foretaksmøte om fødetilbud ved Elverum sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag hatt foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøtet behandlet sak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Publisert 07.03.2024
Bilde av Elverum sykehus

Foto: Sykehuset Innlandet

I foretaksmøtet ga helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sin tilslutning til at det skal legges til rette for et forsvarlig fødetilbud og barselavdeling ved Elverum sykehus. Beslutningen gjør det mulig for Helse Sør-Øst å gå videre i arbeidet med det planlagte Mjøssykehuset.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av våren legge fram en sak for styret som avklarer det fremtidige funksjonsinnholdet i sykehuset i Elverum når Mjøssykehuset er realisert.

Foretaksmøtet var basert på saken som styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 21. desember 2023.