logo Helse Sør-Øst

Fornøyde pasienter i heroinassistert behandling

Økt livskvalitet i hverdagen, tillitt til de ansatte og mer bruk av psykososiale tilleggstjenester, er hva vi fant i den første studien om heroinassistert behandling (HAB) i Norge.

Publisert 26.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
kvinne sitter i sofa
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

HAB er for personer med opioidavhengighet hvor ordinær LAR behandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Studien vår er basert på 26 intervjuer med pasienter 1-2 måneder etter at de startet behandlingen. Resultatene viser at de positive sidene ved HAB i stor grad overveier de negative for pasientene, og at tilfredsheten deres er høy.

En stor forandring for pasientene skjedde allerede når de kom inn i HAB. Da fikk de stabil tilgang på medisinen de trenger, i trygge omgivelser. Dette gjorde at de kunne slippe mye av det kontinuerlige presset for å skaffe penger til å kjøpe illegal gateheroin, og alt det innebærer av kriminalitet og uønskede handlinger for pasientene. Dette hadde mange positive ringvirkninger for livskvaliteten deres.

 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus