logo Helse Sør-Øst

Forskningsmidler til forskere ved ikke-universitetssykehus

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker en styrking av forskningen utenfor universitetssykehusene. Derfor er det i år tildelt strategiske stipender til forskere ved store ikke-universitetssykehus. Nylig ble forskerne presentert for Regionalt forskningsutvalg i Helse Sør-Øst.

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Styret i Helse Sør-Øst har ønsket å styrke forskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen. Samtidig har tildelingsandelen for søknader om forskningsmidler fra disse sykehusene gjennomgående vært noe lavere enn for søknader fra universitetssykehusene i helseregionen.

 I desember i fjor vedtok derfor styret å øremerke inntil seks millioner kroner ut over den vanlige tildelingspotten. På bakgrunn av vedtaket ble det gjennomført en egen utlysning kalt “Strategisk forskerstipend”, som kun var åpen for søknader fra store ikke- universitetssykehus med en maksbegrensning på to søknader fra hvert helseforetak. Av 12 mottatte søknader ble det innvilget seks stipend til følgende personer:

• Dagfinn Skaare, Sykehuset i Vestfold HF: Evolution and spread of high-level beta-lactam resistance in Haemophilus influenzae

• Helle Høyer, Sykehuset Telemark HF: A Genetic and molecular characterisation of peripheral neuropathies

• Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold HF: Immune therapy and biomarkers in urothelial bladder cancer

• Christian Kersten, Sørlandet sykehus HF: Epithelial growth factor receptor inhibition against neuropathic pain

• Sara Reinvik Ulimoen, Vestre Viken HF: Mechanisms of Atrial Fibrillation Symptoms

• Jeanette Koht, Vestre Viken HF: Epilepsy; a population based, clinical and genetic study

Positive tilbakemeldinger

Regionalt forskningsutvalg i Helse Sør-Øst fikk nylig besøk av fem av de seks forskerne, som i møtet presenterte sine prosjekter og delte sine erfaringer. Forskerne ga tilbakemeldinger på at tildelingene allerede har gitt ringvirkninger i eget sykehus. De fortalte blant annet at det åpner for mer samarbeid og at det har oppstått holdningsendringer som gjør at de i større grad kommer i kontakt med ulike miljøer på tvers av avdelinger og tjenester.

Regionalt forskningsutvalg fikk høre om prosjekter med stor faglig bredde. Direktør forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset sier utlysningen viser at en har klart å få opp forskning av god kvalitet.

-Vår tanke med utlysning av strategiske forskningsmidler har vært å bidra til at det bygges gode, robuste forskningsmiljøer på ikke-universitetssykehusene. Vi håper forskerne kan være motorer og at tildelingene vil bidra til økt forskningsaktivitet i egne helseforetak. Forskningsresultatene vil komme til nytte gjennom ytterligere styrking av kunnskapsgrunnlaget for pasientbehandlingen, sier Sandset.