logo Helse Sør-Øst

Første sykehus som oppnår nivå seks i Norden

Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset som oppnår nivå 6 i Norden.

Publisert 11.12.2017

- Dette innebærer at Sykehuset Østfold nå er anerkjent som et av sykehusene i Europa som har kommet lengst i å ta i bruk moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen. Helse Sør-Øst RHF gratulerer sykehuset med dette gode resultatet, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF Atle Brynestad.

- Sykehuset Østfold er det helseforetaket i regionen som har tatt i bruk flest av de regionale IKT-løsningene som er utviklet i regionen. Ved at vi har satset på regionale fellesløsninger ligger forholdene nå godt til rette for at også resten av regionen vil kunne dra nytte av det gode arbeidet som er gjort ved Sykehuset Østfold, sier Atle Brynestad.

 Les saken på Sykehuset Østfolds nettside.