logo Helse Sør-Øst

Fortsatt for høy pris

Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

Publisert 08.12.2017

​Det har ikke lykkes norske myndigheter i å forhandle fram en akseptabel pris for legemiddelet Spinraza. Derfor måtte Beslutningsforum for nye metoder for andre gang si nei til å innføre legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

– Dette er svært beklagelig for de pasienter og pårørende som vi vet ønsker noe annet. Det gjør også vi. Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene, men prisen er altfor høy, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Les saken på nyemetoder.no