logo Helse Sør-Øst

Går videre med planene for stråle- og somatikkbygg i Sykehuset Østfold

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av stråle- og somatikkbygg Kalnes skal videreføres til konseptfase. 

Publisert 09.03.2023
Oversiktsbilde av sykehuset på Kalnes

Selv om vi er inne i en periode med utfordrende sykehusøkonomi, er det vår oppgave å bidra til et godt sykehustilbud i hele regionen. Det er ikke god nok kapasitet i Østfold, og det skal vi søke å rette på, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem.

Sykehuset Østfold HF har behov for å utvide den somatiske sengekapasiteten. Vurderingen av Kalnes-utbyggingen viste at det er færre somatiske senger enn det som ble opprinnelig planlagt.

​Sykehuset Østfold HF har behov for å utvide den somatiske sengekapasiteten. Evalueringen av Kalnes-utbyggingen viste at det er færre somatiske senger enn det som ble opprinnelig planlagt.

Helse Sør-Øst ønsker også å etablere nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud i dag. En del av desentraliseringen av dette behandlingstilbudet er etablering av kapasitet for stråleterapi i Østfold.

Det skal utredes fire alternativer i konseptfasen.

Null-alternativ  

Ingen endring i dagens bygningsmasse

Alternativ 1

Utvidelse av somatisk sengekapasitet med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner

Alternativ 2

Utvidelse av somatisk sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1 og stråleterapi    

Alternativ 3

Utvidelse av somatiske sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1 og stråleterapi – trinnvis utbygging med prioritering av somatikkbygg

Alternativ 1 inneholder ikke stråleterapi, men er tatt med som et sammenligningsgrunnlag for alternativ 2.