logo Helse Sør-Øst

Gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har igangsatt en felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

Publisert 29.06.2017

Det er avdekket at bruken av tilgangsstyring i DIPS i noen grad varierer mellom de tre regionale helseforetakene.
De administrerende direktørene i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Nord og DIPS ASA har derfor iverksatt en felles gjennomgang av oppsett for tilgangsstyring i pasientjournalsystemet DIPS.
Formålet med gjennomgangen er å kvalitetssikre løsningen og å sikre en lik håndtering av dette i tråd med gjeldende lov og regelverk.
DIPS deltar i arbeidet for å sikre at funksjonalitet i DIPS på en god måte understøtter en hensiktsmessig tilgangsstyring.

Tilgangsstyring til pasientjournalsystemet skal sørge for at det er medarbeidere med tjenstlig behov, som skal yte eller administrere helsehjelp, som har tilgang til journalinformasjon.
Tilgangsstyringen i DIPS er implementert i tråd med den gjeldende norske EPJ-standarden.