logo Helse Sør-Øst

God erfaring med felles henvisningsmottak

Fra høsten av styrkes rettighetene til voksne som har behov for psykisk helsehjelp i Helse Sør-Øst. Da skal alle henvisninger vurderes i et felles henvisningsmottak. – Flere helseforetak har dette på plass allerede, og erfaringene er gode, sier Cecilie Skule, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 01.05.2023
To ansatte ser på hverandre og smiler

​Tidligere har ikke alle pasienter som blir henvist til behandling i psykisk helsevern hatt de samme rettighetene. Pasienter som har blitt henvist til en avtalespesialist har ikke alltid fått vurdert henvisningen innen ti dager, og de har heller ikke fått tildelt en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Pasienter som har blitt henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS) har hatt disse rettighetene.

Når alle henvisninger skal vurderes i et felles henvisingsmottak, får alle pasientene de samme rettighetene – enten de henvises til en avtalespesialist eller til behandling ved et DPS.

– Dette blir bedre for pasientene, og målet vårt er at de som har behov for hjelp, skal få det, sier Skule.

Den nye ordningen gjør det også enklere for fastleger og andre som skal henvise pasientene, sier leder av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst, Jan Morten Engzelius.
– For mange fastleger har det ofte vært vanskelig å finne en avtalespesialist med ledig kapasitet, men nå slipper fastlegene å bruke ressurser på dette, sier Engzelius.

Ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger har felles henvisningsmottak vært på plass siden i fjor høst. Psykologfaglig rådgiver ved DPS Gjøvik, Rasmus Dynna, mener at det har ført til et tettere samarbeid mellom avtalespesialistene og de ansatte ved DPS.
– Dette er et samarbeid vi bare kunne ha drømt om for noen år siden, sier Dynna.
Han mener at samarbeidet styrker det faglige tilbudet til pasientene.

Denne uka blir felles henvisningsmottak etablert i hele Agder og ved DPS Elverum–Hamar. I løpet av de neste månedene vil ordningene tre i kraft i hele Helse Sør-Øst.