logo Helse Sør-Øst

Godkjent intensjonsavtale om overtakelse av Martina Hansens Hospital

Det er ført dialog mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital (SMHH) og Helse Sør-Øst RHF vedrørende en mulig overtakelse av Martina Hansens Hospital AS (MHH). Dialogen er innledet etter initiativ fra SMHH.

Publisert 24.06.2024
Martina Hansen Hospital fasade
Martina Hansen Hospital

Dialogen mellom Stiftelsen og Helse Sør-Øst RHF har munnet ut i en intensjonsavtale som nå er styrebehandlet og godkjent av styrene i Vestre Viken HF, Stiftelsen Martina Hansens Hospital og Helse Sør-Øst RHF.

MHH har siden 70-tallet vært en del av offentlig helsevesen, fullfinansiert av det offentlige. En rivende teknologisk og medisinsk utvikling gjør at hospitalet nå ønsker, også formelt, å være del av et større fellesskap.

Hovedbegrunnelsen for SMHHs ønske om å sondere muligheten for at Helse Sør-Øst overtar virksomheten, er at det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for drift og pasientbehandling, og dermed også for arbeidsplasser.

MHH bidrar allerede i dag innen fagområdene ortopedi og revmatologi i Vestre Viken HFs opptaksområde.  Sykehusvirksomheten i SMHH/MHH representerer en kapasitet som bidrar til at HSØ RHF ivaretar sitt «sørge for»-ansvar.    

MHH skal ved en eventuell overføring knyttes opp mot Vestre Viken HF som en egen klinikk der stedlig ledelse ved MHH rapporterer direkte til administrerende direktør i Vestre Viken HF. Navnet Martina Hansens Hospital skal videreføres.

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir administrerende direktør fullmakt til å starte forhandling mellom partene om en mulig overføringsavtale. Endelig avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF legges frem for styrene for beslutning.

Les styresaken i Helse Sør-Øst her