logo Helse Sør-Øst

Hele Sør-Øst kjøper helsetjenester fra private leverandører for nærmere 5 milliarder kroner

I løpet av 2023 vil Helse Sør-Øst RHF kjøpe tjenester fra private helseinstitusjoner for over 4,2 milliarder kroner. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF avtale med ca. 950 avtalespesialister for over 800 millioner kroner per år. For å møte det store behovet innen psykisk helsevern planlegges det nå for å øke avtalene i det private tilbudet innen døgnbehandling.

Publisert 30.06.2023
En person i en laboratoriefrakk som arbeider på en datamaskin
Illustrasjonsfoto: Helse Sør-Øst RHF

- Behovet innen psykisk helsevern er stort, og bortfallet av godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg har økt presset ytterligere. Derfor ønsker vi nå å øke det private tilbudet innen døgnbehandling, sier konserndirektør Mona Stensby i Helse Sør-Øst RHF.

En person som smiler til kameraet
Mona Stensby

En utvidelse av avtalene innen psykiske helsevern kommer i tillegg til en utvidelse av eksisterende avtaler som ble gjennomført i år.

Valgmuligheter

Avtaler med de private tjenesteleverandørene gir fremdeles pasientene en mulighet til å velge behandlingssted selv om ordningen med fritt behandlingsvalg utgår. 

- Vi tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. Med avtaler på over 4,2 milliarder kroner har pasientene gode valgmuligheter mellom behandlingssted i sykehusene og blant tjenesteleverandører, sier Stensby.

De private leverandørene er alt fra små ideelle organisasjoner til store kommersielle aktører, som tilbyr behandling og tjenester innen somatikk, laboratorievirksomhet, radiologi, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering. Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket.

 

Rehabilitering størst

Det er innen rehabilitering det kjøpes inn flest private tjenester. For inneværende år er det inngått avtaler for til sammen 1,56 milliarder kroner med private rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg kommer avtaler innen helse- og arbeid på til sammen 44,8 millioner kroner.

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det inngått løpende avtaler med 22 private ideelle leverandører til en årlig verdi på rundt 1,34 milliarder kroner.

 

Inngåtte avtaler i 2023

Rehabilitering 1 561 873
Somatikk 120 807
Helse og arbeid (somatikk) 44 814
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1 342 027
Psykisk helsevern 725 597
Helse og arbeid (psykisk helsevern) 24 726
Laboratorievirksomhet 161 197
Radiologitjenester 238 107
SUM 4 219 148