logo Helse Sør-Øst

Helge Refsum tildelt Kongens Fortjenestmedalje

Professor Helge Refsum (70) er tildelt Kongens Fortjenestmedalje for sitt lange virke innen psykofarmakologi. Refsum har blant annet vært avdelingssjef ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.

Publisert 12.04.2018


​Medaljen ble overrakt under en tilstelning på Senter for Psykofarmakologi 11. april der Refsum var avdelingssjef i 17 år, fra 2000 til 2017.  Det var sykehusets direktør som, på vegne av Fylkesmannen, overrakte medalje og diplom fra Hans Majestet Kongen.

- Refsum har formidlet fagkunnskap, stimulert andre til forskning samt engasjert seg i populærvitenskapelig formidling om blant annet legemidler og bivirkninger. Sett i perspektiv av sykehusets verdier og tradisjon, har Refsum nedlagt et stort diakonalt arbeid gjennom i praksis å se og lindre smertene til noen av de mest sårbare pasientgruppene i det norske samfunnet i dag, sa administrerende direktør på Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord.

Les hele saken på Diakonhjemmet Sykehus' nettsider.