logo Helse Sør-Øst

Skal bygge landingsplass for ambulansehelikopter

Det er Marine Aluminium AS som skal sørge for trygg landingsplass for ambulansehelikoptre på nytt sykehus i Drammen. Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen signerte nylig kontrakt med leverandøren til en verdi på ca. 44 millioner kroner.

Publisert 24.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Kontraktsignering med Merete Andersen, Tore Bryhni og Arnstein Hodne

Merete Andersen, Tore Bryhni og Arnstein Hodne fra nytt sykehus, Arild Frøkedal og Grethe Bakkevig.

Helikopterlandingsplassen skal være på taket av det nye sykehuset, der to sengetårn krysser hverandre. Landingsplassen vil være plassert i tiende etasje av sykehuset, eller ca. 42 meter over bakken. Plassen er dimensjonert for ordinære luftambulansehelikoptre.

Kontrakten omfatter både produksjon og montering av helikopterplattformen.
 

– En kjempeviktig og spennende kontrakt er nå inngått for det nye sykehuset. Marine Aluminium er en internasjonal aktør med utstrakt erfaring fra lignende leveranser både på land og offshore, så jeg er trygg på at vi har fått med oss en solid leverandør på denne jobben, sier Arnstein Hodne, prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen. 

– Vi er veldig stolte og glade over tilliten som Helse Sør-Øst RHF viser Marine Aluminium med denne tildelingen. Kontrakten er med på å bekrefte vår stilling som en ledende leverandør av helidekk i Norge og verden for øvrig. Vi ser frem til et godt samarbeid med prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen, sier Arild Frøkedal, direktør salg og marked i Marine Aluminium.

Oppstart av samhandling og planlegging starter januar 2023, og ferdigstillelse skal være våren 2024.

Illustrasjon av nytt bygg

Kred: Link arkitektur, Ratio, Bølgeblikk.