logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst bedre enn budsjett 2016

- Foretaksgruppen Helse Sør-Øst vil oppnå et bedre resultat enn budsjettmålet på 745 millioner kroner i 2016, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus da orienterte styret om Helse Sør-Østs status per november.

Publisert 15.12.2016

Flere av helseforetakene når ikke sine budsjetter for 2016, men Helse Sør-Øst RHF har per november et årsestimat som er nesten 400 millioner kroner bedre enn budsjettert.

- Det er nødvendig for oss å nå budsjettmålene for å klare å realisere de ambisiøse investeringsplanene som helseforetakene og vi som gruppe har, understreket Lofthus.