logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst fikk oppmerksomhet i Dubai

Det var stor interesse rundt FNs klimatoppmøte i Dubai. Selv om Helse Sør-Øst ikke var til stede, ble klima- og miljøarbeidet vårt lagt merke til.

Publisert 18.12.2023
Signe Hveem foran plakat om helse, klima og miljø
Dashboardet skal videreutvikles ved årsskiftet, og da skal det legges inn enda flere data fra helseforetakene i de fire helseregionene.

For første gang ble det satt av en hel dag til helse på klimakonferansen, og det var i denne forbindelsen Helse Sør-Øst fikk oppmerksomhet. Klima- og miljødashboardet som er utviklet av Helse Sør-Øst RHF ble brukt som et godt eksempel på systematisk arbeid med klima og helse.

Før toppmøtet i Dubai fikk Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet publisert en artikkel om hvordan spesialisthelsetjenesten benytter dashboardet som styringsverktøy for å følge opp helseforetakenes miljømål. Eksempelet det vises til er utvikling i bruk av anestesigassen desfluran.

Artikkelen er publisert i ATACH (Alliance for Transformative Action on Climate and Health), som er et nettverk driftet av Verdens helseorganisasjon (WHO). I forbindelse med dette har deler av dashboardet blitt oversatt til engelsk.

Tidligere har Helse Sør-Øst RHF fått henvendelser om dashboardet fra organisasjoner i både USA og Sør-Korea.

Dashboardet skal videreutvikles ved årsskiftet, og da skal det legges inn enda flere data fra helseforetakene i de fire helseregionene.