logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst lanserer ny nettløsning

 Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen får nye nettsider 1. november. Målet med nettløsningen er å bidra til pasientens helsetjeneste ved å gjøre det enkelt å skaffe seg informasjon om sykdom og behandling.  

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​– Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har lyttet til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det prosjektet fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan de løste oppgaven. Den nye nettløsningen blir en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. Dette er et viktig og riktig steg på veg mot pasientens helsetjeneste, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse. Alle foretakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord har allerede fått nye nettsider med denne løsningen. I Helse Vest får alle foretakene nye nettsider i slutten av september, mens foretakene i Helse Sør-Øst lanserer sine nye nettsider 1. november.

Pasientens helsetjeneste på nett

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» flytter landets helseforetak nettsidene sine til helsenorge-plattformen. Der får alle foretakene felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nye nettsider. Prosjektet innebærer at pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider og at kvalitetssikrede informasjonstekster kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. Med denne løsningen blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Under analysefasen sjekket prosjektet besøksstatistikk på dagens nettsider og gjennomgikk ulike evalueringer av dagens nettsider. De gjennomførte også benchmarking mot fire store nettsteder i Norge og fem helsenettsteder i utlandet og analyserte trender på nett. Men det aller viktigste grepet de gjorde var å rette mikrofonstativet mot 150 personer – pasienter, pårørende og fagfolk – gjennom 18 fokusgrupper ni steder i landet. Brukerne sa klart i fra at de forventet å finne helhetlig informasjon om pasientforløpet, uten at de trengte å kjenne til organiseringen og ansvarsdelingen mellom alle aktørene de måtte forholde seg til. Prosjektet lærte også at mennesker som tror de er syke eller frykter de er det, søker informasjon på nettet. Av alle kilder til informasjon om sykdom og behandling, stoler de mest på den som kommer fra spesialisthelsetjenesten selv. Prosjektet ba derfor brukerne si helt konkret hva de ville at den nye nettløsningen for spesialisthelsetjenesten skulle inneholde.

Tilbakemeldingene fra brukerne ble sentral for den konseptretningen som prosjektet har arbeidet fram. Konseptet tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten sirkler rundt det pasienten er mest opptatt av: sykdom og behandling.

Under utviklingen av løsningen har prosjektet latt brukerne beholde en hånd på rattet. De har fått teste det som er utviklet og har fått gi tilbakemeldinger underveis. Videreutviklingen av nettløsningen vil foregå på samme måte.

Nominert til internasjonal pris

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til Digital Communications Awards 2016. Prosjektet er nominert i kategorien «Website». Der konkurrerer prosjektet mot Adidas Group, Artsen zonder Grenzen (Leger uten grenser, Nederland), Finske opera og ballet, og Europeiske sentralbank. 29. september skal prosjektet presenteres for en jury i Berlin.

Digital Communication Awards hedrer prestasjoner, kampanjer og strategier innen digital kommunikasjon. I år var det over 700 innsendte bidrag i 35 kategorier.

- Det er fantastisk gøy at prosjektet får internasjonal oppmerksomhet! Nominasjonen er en stor seier i seg selv for alle som jobber med dette, sier Christin Nyland, regional koordinator for prosjektet og påtroppende leder for nasjonalt redaksjonsråd.

Se også:

Mer informasjon om prosjektet