logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst med resultat godt over budsjett

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har et foreløpig resultat for 2016 på 1 116 millioner kroner. Det er 371 millioner mer enn budsjett - og foretaksgruppens beste resultat noensinne.

Publisert 26.01.2017
Sist oppdatert 03.02.2017

- Jeg er meget godt fornøyd med vårt samlede økonomiske resultat for 2016, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. – Vi har ambisiøse og omfattende planer for bedret drift og investeringer for årene fremover. Dette resultatet gir oss en mulighet til å følge opp arbeidet med disse planene som planlagt.

Blant de større investeringsprosjektene som det arbeides med i Helse Sør-Øst er Tønsberg-prosjektet i Sykehuset Vestfold, nytt psykiatribygg i Kristiansand og nytt sykehus i Drammen. Dessuten arbeider helseforetakene blant annet med Prosjekt somatikk i Skien og fremtidig sykehusløsning for Sykehuset Innlandet.  Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Regional sikkerhetsavdeling, som i dag holder til på Dikemark, skal få nytt bygg.

- Investeringsplanene skal gi oss mulighet til å utvikle en bedre «pasientens helsetjeneste» til de 2,9 millioner innbyggere som bor i Helse Sør-Øst, fremhever Cathrine Lofthus. – Vesentlig i dette er vårt regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Endelig regnskap for 2016 fastsettes av styret i april.