logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Østs låneordning sparer energi og gir miljøgevinst

Helse Sør-Øst har tildelt lån til Vestre Viken HF for 20 millioner kroner til utskifting av kvikksølvholdige lysstoffrør og Sykehuset i Vestfold HF for 20 millioner kroner til en rekke energibesparende tiltak.

Publisert 30.11.2023
Bakgrunn mønster

Helse Sør-Øst etablerte i 2011 en ordning hvor helseforetakene får låne midler til energisparetiltak fra et regionalt energi- og miljøfond. I 2023 er det tildelt midler til to helseforetak. 

 

Låneramme 50 millioner – 171 millioner i besparelser


Insentivordningen har nå en låneramme på 50 millioner kroner. De fleste helseforetakene har benyttet ordningen. 
 

Totalrammen fordeles etter definerte kriterier (lønnsomhet, tilbakebetalingstid, miljø m.m.) som er satt for insentivordningen. Over tid ønsker man en rimelig fordeling mellom helseforetakene.

Totalt er det innvilget lån til 67 tiltak med en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på 4,6 år. 

På innvilgede lån forventer man å ha spart 171 GWh i perioden 2012-2030. Dersom man antar at energiprisen er på 1 krone/kWh i denne perioden tilsvarer dette 171 millioner kroner.

Lysrør med kvikksøv erstattes med led i Vestre Viken

Et godt eksempel er et av de prosjektene som er innvilget lån i år. Vestre Viken HF søkte om midler til å erstatte kvikksølvholdige lysrør i sine bygninger. Det oppfyller flere kriterier – tiltaket reduserer energiforbruket, det har en miljøgevinst og en økonomisk gevinst.

Vestre Viken søkte om et lån på 20 millioner kroner. De har anslått en energibesparelse på 3,3 millioner kroner per år, og da blir tilbakebetalingstiden 6 år.

Ventilasjon, solceller og solfanger


Sykehuset i Vestfold har en liste på 17 ulike tiltak. Disse fordeler seg i flere kategorier. Det skal byttes pumper og ventilatorer, solskjermer og vifter. Sykehuset skal også bidra med å dekke noe av sitt eget energibehov ved å montere solcelleanlegg og solfanger for tappevann.