logo Helse Sør-Øst

Helsebringende innovasjon mellom to permer

Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Nå er noen av innovasjonsprosjektene samlet i en rapport.

Publisert 01.03.2017

I innovasjonsrapporten for 2016 er det lagt vekt på å illustrere bredden av innovasjonsaktiviteten som foregår ved helseforetakene og de ideelle private sykehusene i Helse Sør-Øst. Noen innovasjoner har et stort internasjonalt kommersielt potensial, mens andre gir umiddelbar pasientnytte ved at nye løsninger tas i bruk ved helseforetakene.

- Men først og fremst viser historiene at innovasjonsaktivitet bidrar til stadig større nytte og kvalitet i pasientbehandlingen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF stimulerer innovasjonsaktivteten gjennom tildeling av innovasjonsmidler. Ansatte i helseforetakene kan konkurrere om finansiell støtte til sine innovasjonsprosjekter innenfor kategoriene forskningsbasert eller behovsdrevet innovasjon. Sistnevnte kategori bidrar til engasjement også fra ikke-universitetssykehusene, og her kan ideene komme fra både ansatte, brukere, pasienter og pårørende.

I løpet av de siste utlysningene har det kommet søknader fra samtlige helseforetak og fire av de ideelle private sykehusene i Helse Sør-Øst.

Rapporten finner du her