logo Helse Sør-Øst

Helsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalen

Helse Sør-Øst fortsetter satsing på digitale pasient og innbyggertjenester ved å overføre de aller fleste av tjenestene i regionen, inkludert MinJournal, til den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggerne i Norge og innbyggernes inngangsport til helsetjenester på nett.

Publisert 27.10.2016

I Helse Sør-Øst eksisterer det i dag mange gode digitale pasient- og innbyggertjenester som et resultat av innovative miljøer på flere sykehus. Den mest kjente tjenesten er MinJournal som var utviklet i et samarbeid mellom flere helseforetak allerede i 2006. Oslo universitetssykehus har gjennom MinJournal tilbudt pasientene tjenester som direkte dialog mellom pasient og behandler via sikker e-post. I 2013 fikk pasientene tilgang til egne epikriser og polikliniske notater.  

Enklere for pasientene

Helse Sør-Øst mener at det er viktig med en felles nasjonal satsing på dette området for å sikre en helhetlig brukeropplevelse og én inngang til offentlige helsetjenester på nett. Helse Sør-Øst RHF besluttet derfor før sommeren at de regionale digitale pasient- og innbyggertjenestene vi har utviklet selv skal overføres til helsenorge.no, og de foretakene som ikke tilbyr pasienttjenester i dag skal knyttes opp mot helsenorge.no fremover. Helse Sør-Øst skal levere innholdet til portalen, men det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

Helsenorge.no tilbyr kvalitetssikret helseinformasjon samt selvbetjeningsløsninger under "min helse." Tilbudet til innbyggerne på portalen utvides og oppdateres kontinuerlig. Helse Sør-Øst vil jobbe tettere med Direktoratet for e-helse og sikre at behovene til pasientene blir ivaretatt.

Kompetansen i regionen videreføres

Digital fornying skal etablere et prosjekt som i første omgang skal sikre utbredelse av digital journalinnsyn og timeavtalehåndtering, som er kjent for de fleste fra regionene Helse Nord og Helse Vest. Dette krever tekniske og organisatoriske endringer som vil bli koordinert med de øvrige prosjektene i Digital fornying.

Et viktig arbeid for prosjektet vil også være å tegne et veikart som viser når helseforetakene i regionen innfører tjenestene som ligger i det nasjonale målbildet for helsenorge.no. Digitale skjemaer, digital dialog med behandler, samhandlingsarena og digitale verktøy for samvalg er blant tjenestene i det nasjonale målbildet.

Den solide erfaringen med digitale pasient- og innbyggertjenester som finnes i Helse Sør-Øst vil inngå i arbeidet med å tilby pasienter og innbyggere digitale tjenester i regionen og bidra til å forbedre den nasjonale helseplattformen.