logo Helse Sør-Øst

Hjelper ved hjertesvikt og forhindrer hjertedød

De største utfordringene innen kardiologi er å hjelpe pasienter med hjertesvikt og å kunne forhindre plutselig hjertedød. I Center for Cardiological Innovation (CCI) arbeider Thor Edvardsen med prosjekter som vil kunne hjelpe begge disse pasientgruppene.

Publisert 06.03.2017

​CCI er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som skal arbeide sammen med industripartnere for å finne frem til nye produkter.

- Sammen med vitenskapelige partnere, UiO, Simula og flere industripartnere som Cardiosolv og Kalkulo jobber leger, ingeniører og matematikere sammen på CCI for å utvikle smartere ultralydmaskiner og bedre behandlingen for hjertesviktpasienter, forteller Thor Edvardsen.

Avansert ultralyd redder liv

- Fremtidens ultralydmaskiner bør kunne fortelle hjertespesialisten om hvilke sjanser pasienten har for å få plutselig hjertestans etter et gjennomgått hjerteinfarkt. Ultralydmaskinene bør også fortelle oss hvilke av hjertesviktpasientene som har størst risiko for alvorlige hendelser og også hos de som har genetisk hjertesykdom, sier Edvardsen.

Nye og innovative metoder er utviklet i nært samarbeid med overlege Kristina Haugaa som er ekspert i og har ansvar for genetisk hjertesykdom på Kard avd., Rikshospitalet.

- Målet vårt er at forholdvis avanserte ultralydmetoder kan forenkles og bidra i en klinisk hverdag til å redde menneskeliv. Arbeidene har så langt fått stor internasjonal oppmerksomhet og metoden er snart implementert i ultralydmaskinene til GE, Vingmed. Neste mål er å bruke ultralyd til å bedre forklare hvilke pasienter med atrieflimmer som kan og bør behandles av våre elektrofysiologer. Dette vil vi utvikle videre sammen med Sebastian Sarvari på Kard avd. på Rikshospitalet, sier Edvardsen.

Nøyaktig behandling av hjertesvikt

Noen pasienter med alvorlig hjertesvikt kan hjelpes veldig godt av en såkalt biventrikulær pacemaker (CRT).

- Problemet så langt har vært at kun 2/3 av de som har blitt behandlet med CRT har respondert godt på behandlingen. Klinikkleder i HLK Otto Smiseth har interessert seg for å optimalisere utvelgelsen av hvilke pasienter som egner seg for behandlingen og har utviklet metoder som utvikles videre sammen med GE, Vingmed. Sammen med elektrofysiolog og seksjonsleder Erik Kongsgård og Medtronic vil CCI arbeide videre med helt nye metoder for mer nøyaktig behandling av hjertesviktpasienter, sier Edvardsen.

Vil redusere dødeligheten

Edvardsen sitt mål er å bidra til å finne en ny diagnostisk metode eller behandling som vil kunne redusere dødeligheten hos flere pasientgrupper.

- Det er derfor fantastisk å få arbeide sammen med forskere og andre kollegaer med forskjellig yrkesbakgrunn som alle vil det beste for pasientene – både i forskningssammenheng og i klinisk behandling. I forskning er det også viktig å jobbe sammen med andre norske og utenlandske sykehus. Det er også svært motiverende å få tillit til å lede arbeidet med nye europeiske retningslinjer innen kardiologisk bildediagnostikk. Noen av retningslinjene blir også felles for USA og Europa, sier han.

Født: 1960
Arbeidssted: Avdelingsleder, Kardiologisk avd., Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK), OUS, Rikshospitalet
Professor II, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
Forskningsfelt: Studier om hjertemuskelfunksjon ved hjelp av kardiologisk bildediagnostikk
Innovasjonsmeritter:
- Leder i Center for Cardiological Innovation (CCI) - et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd.
- Partner i et FP7 prosjekt – finansiert av EU: Studien utføres på 7 europeiske universitetssykehus. Den undersøker hvilken bildediagnostisk metode (ultralyd, MR eller scintigrafi) som er best egnet til å påvise koronar hjertesykdom, og hvilken av disse metodene som best kan forutsi hjertesvikt.
- Et patent og en innlevert patentidé (DOFI). Patentet gjelder hvordan ultralyd av hjertet kan brukes til å forutsi hvilke pasienter som får alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, og innehas sammen med overlege Kristina Haugaa. DOFIen til Inven2 er nettopp levert inn og er om en ny ekkokardiografisk metode som kan brukes i forbindelse med atrieflimmer.