logo Helse Sør-Øst

Hjemmesykehus for alvorlig psykisk syke barn godt i gang

Alvorlig psykisk syke barn og unge i Oslo kan nå få behandling hjemme sammen med sin familie. Dette er mulig gjennom et nyetablert hjemmesykehus i regi av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Behandlingstilbudet ble etablert med en tildeling av midler fra Helse Sør-Øst i juni i 2021. Denne uken sto helse- og omsorgsministeren for den offisielle åpningen.

Publisert 30.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol klippet snoren sammen med Torkil Clementsen, viseadministrerende direktør ved Diakonhj
​Hjemmesykehuset er et tilbud til barn og unge som trenger mer hjelp enn de kan få ved oppmøte i poliklinikk. Pasientene vil motta behandlingen hjemme hos seg selv, sammen med familien. Tilbudet vil særlig rette seg mot barn og unge i akutt krise, med tilstander som psykose, selvmordsrisiko, alvorlig utagering, selvskading eller spiseforstyrrelser, samt barn i alderen 0-6 år i risikosonen.

I det videre arbeidet vil hjemmesykehuset ha et nært samarbeid med tjenester i bydeler og kommunale tjenester, som barneverntjenesten, PP-tjenesten, skoler og barnehager, og med poliklinisk behandlere ved BUP Vest og Nic Waals Institutt, samt Oslo universitetssykehus.

Under åpningen av hjemmesykehuset understreket helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at gode pasientforløp og god samhandling mellom forskjellige nivåer innen helse er avgjørende for god pasientbehandling..   

Jeg blir begeistret når jeg hører om dette tilbudet. Rett kompetanse til rett tid, er viktig i et helhetlig pasientforløp, og vi trenger å tenke nytt, sa Kjerkol. 

For få plasser

Gjennom pandemien har det vært en økning i antall barn og unge som sliter psykisk og som henvises til vurdering og behandling innen psykisk helsevern. Et hjemmesykehus for barn og unge er ett av flere tiltak som er etablert med midler fra Helse Sør-Øst. Til sammen er det bevilget 81 millioner kroner for å styrke tilbudet til barn og unge i regionen.


Portrettbilde av Cecilie Skule

Cecilie Skule

​Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst, Cecilie Skule er imponert over det Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har fått til, og mener dette bidrar til å styrke tilbudet til barn og unge i hele Oslo. 

- Det er flere barn og unge som trenger hjelp enn det har vært tidligere, og da må vi tenke på gode løsninger. Helse Sør-Øst har hatt gleden av å følge dette arbeidet over tid, og det har vært en stor glede å se det sterke fagmiljøet på Diakonhjemmet og Lovisenberg som har jobbet dette tilbudet frem i samarbeid med Oslo universitetssykehus, sa Skule på åpningen.