logo Helse Sør-Øst

Hvis du trener, kan du bli god!

Innenfor medisin trener vi for å bli gode, hele tiden. Nå er det tid for å trene på samvalg. 

Publisert 30.03.2023
Sist oppdatert 31.03.2023
En mann og en kvinne som smiler
Skal pasientens helsetjeneste bli mer enn en visjon, og samvalg mer enn et ord i strategiplaner, må samvalg gjennomføres når behandler og pasient skal ta valg knyttet til behandling. 

David Correia sitter i brukerutvalget i Vestre Viken på tredje året, og han er blitt overbevist om at samvalg må inn som opplæring til alle behandlere.

Som nyutdannet instruktør i samvalg etter kurs i Helse Sør-Øst regi, forteller Correia at han har skjønt to viktige ting:

  1. Reelt samvalg er helt nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste
  2. Skal man bli god i samvalg, må man øve på det

Hvis du var pasi​enten

David Correia

David Correia

- Behandlere må bytte perspektiv og se seg selv i pasientens sted, sier Correia. 
Hvis du ble pasient, ville du bli involvert i beslutninger om egen helse, eller skulle noen ta valget for deg? Ønsker du å vite om alle forsvarlige og tilgjengelige behandlingsalternativer, fordeler og ulemper, slik at du kan ta et informert valg?

Jeg tror behandlere selv ville ønske samvalg hvis de tenker gjennom disse spørsmålene, sier Correia.

 - Du som vil pasientens beste, la meg som er pasient bli involvert i beslutninger som gjelder meg, kommer det kontant fra David. Og like viktig er det at du ikke bare antar at du forstår meg, men at du sjekker det ut!

Samvalg hand​​ler om at klinikeren klarer å formidle behandlingsalternativene på en slik måte at pasienten kan ta et informert valg. I seks steg til samvalg​ kan man lære og øve på dette.

Den største utfordringen med sa​​mvalg

- Helsepersonell må forstå at pasienter trenger å få en invitasjon til å delta i beslutninger. Da det er behandlers ansvar å legge til rette for samvalg, sier Correia.

Helsepersonell møter mange ulike mennesker, og derfor må helsepersonell ha lært seg å tilpasse informasjonen til den enkeltes helsekompetansenivå. 
- Først da kan pasienten bli i stand til å ta informerte valg, sier Correia.

Klinikere trenger støtte

For at samvalg skal bli det normale, trenger klinikere støtte fra lokal og sentral ledelse. Regional delstrategi for innføring av samvalg inneholder kunnskapsbaserte anbefalinger om tiltak som kan gjennomføres i foretakene. 

For at pasienten skal oppleve samvalg, må kliniker og helsepersonell faktisk forstå hva samvalg er.

- Det er bare å sette i gang å lære mer og øve, oppfordrer David Correia som også har følgende oppfordring: Nullstill deg i møte med hvert enkelt menneske. Du kan alt om diagnoser og behandling, men det kan ikke jeg som plutselig er kommet i denne situasjonen, så åpne døra for meg!

Helse Sør-Øst RHF arrangerer nytt instruktørkurs i samvalg 23. og 24. august – søk her: Søknadsskjema til instruktørkurs i samvalg​