logo Helse Sør-Øst

Hvorfor får noen mer alvorlig MS enn andre?

Forskere har funnet den første genvarianten som er forbundet med hvordan Multippel Sklerose (MS) utvikler seg. Dette er et gjennombrudd i forskningen på MS og kan åpne opp for ny behandling for pasienter med alvorlig MS.

Publisert 03.07.2023
Sist oppdatert 17.08.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Bilde av professor Tone Berge, professor Elisabeth G. Celius, forsker Steffan Bos-Haugen og professor Hanne Flinstad Harbo. Studien er et resultat av et stort internasjonalt forskningssamarbeid hvor MS-forskergruppen i Oslo deltar. Fra gruppen deltar fra venstre professor Tone Berge, professor Elisabeth G. Celius, forsker Steffan Bos-Haugen og professor Hanne Flinstad Harbo, som leder det norske bidraget. Foto: Mona Nyang, OUS.

Multippel sklerose (MS) er en sykdom hvor immunsystemet feilaktig angriper hjernen og ryggmargen. Dette gir både akutte sykdomsutbrudd, såkalte attakker som lammelser i bena. Det fører også til mer langsiktig nedbryting av vev i nervene, kalt gradvis forverring. Det er ca. 13.000 personer med MS i Norge i dag.

Noen pasienter opplever kun noen få slike attakker og kan leve stort sett som normalt, til og med løpe maraton med MS. Andre kan bli sterkt handicappet av sykdommen, havne i rullestol og bli uføre.

 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus