logo Helse Sør-Øst

Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

 Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

Publisert 15.01.2018
Sist oppdatert 30.01.2018

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Disse tiltakene kan medføre at ansatte opplever at noen tjenester ikke er tilgjengelige for en periode, eller at det er treghet i noen av dataløsningene de bruker.
For øvrig er det så langt ikke noe som tyder på  at innbruddet har hatt direkte konsekvenser for pasientbehandling, pasientsikkerhet eller at pasientdata har kommet på avveie, men det kan ikke utelukkes. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus. 

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.

Se også

Sak publisert på Nasjonalsikkerhetsmyndighets sine sider

Sak publisert på Helsedirektoratets sider