logo Helse Sør-Øst

Innfører digital patologi i Helse Sør-Øst

– Innføring av digital patologi er viktig for å øke patologikapasiteten og sikre at våre pasienter får rask og god diagnostikk, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Patolog ser i mikroskop

Styret i Helse Sør-Øst besluttet 25. august å innføre digital patologi i regionen. Vedtaket innebærer anskaffelse, etablering og innføring av digital løsning for hele regionen.

​Digitale bilder erstatter mikroskop

Prosjekt digital patologi skal i hovedsak levere løsninger for digitalisering av mikroskopiprøver.
Det betyr at objektglass med vev eller celler blir skannet og kan analyseres som digitale bilder, i stedet for i mikroskop.

​I dag er det er det mangel på patologer og svartiden øker. Samtidig forventes flere kreftprøver til patologiavdelingene fordi vi lever lengre. Digitalisering av patologitjenesten vil redusere manuelle arbeidsoppgaver i laboratoriene og gjøre det mulig å utnytte kapasiteten bedre. Teknologien gir også nye muligheter:

Portrett av Terje Rootwelt

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

– Digitalisering av patologitjenesten i regionen er helt nødvendig for å kunne holde tritt med utviklingen i helsesektoren for øvrig. Internasjonalt er digital patologi i en rivende utvikling. Mulighetene teknologien gir for nye arbeidsmåter og for senere bruk av kunstig intelligens, virker svært lovende, sier Rootwelt.


Økt p​asientsikkerhet og bedre samhandling

Digitalisering av patologitjenesten gir lavere risiko for forveksling av prøver og gjør at sykehusene lettere kan samhandle og dele kunnskap.

– Vi trenger ikke lenger å sende fysiske vevsprøver mellom avdelinger, men kan sitte ulike steder og se på de samme bildene. For mindre avdelinger betyr det enklere tilgang til annen spesialistkompetanse. I sin tur vil det gi likere og raskere pasientdiagnostikk. Et digitalt arkiv med prøver vil også være langt mer tilgjengelige for forskning, innovasjon og undervisning, sier Rootwelt.

Arbeidet vil starte på Oslo universitetssykehus, som har en regional og nasjonal rolle det er krevende å ivareta uten digitalisering.  Helse Vest og Helse Midt-Norge har allerede innført digital patologi.

​​Nye arbeidsformer og nytt utstyr

Når digitale arkiv etter hvert erstatter fysiske objektglass, vil sykehusene få bedre plass. Digitaliseringen forventes også å redusere HMS-utfordringer knyttet til manuelle rutiner. Samtidig må helseforetakene være forberedt på å investere i en del nytt utstyr og å jobbe annerledes.

–  Det er en forutsetning at helseforetakene gjør nødvendige investeringer i skannere og arbeidsstasjoner og gjennomfører endringsarbeid for å lykkes med digitaliseringen, sier Rootwelt.

Samtidig vil nye arbeidsmåter åpne for økt rekruttering. Digitalisering bidrar til å beholde og rekruttere fagpersoner som ønsker å jobbe innen felt som støttes av moderne teknologi.

Digital patologi skal knyttes sammen med de regionale løsningene for laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi og med multimediearkiv som er under implementering.

Les styresak 09-2022 Gjennomføre prosjekt digital patologi (PDF)

Les mer om prosjektet digital patologi