logo Helse Sør-Øst

Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere nytt sykehus i Drammen begynner i januar 2018.

Publisert 15.12.2017
Sist oppdatert 03.01.2018
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

- Det har vært veldig god respons på konkurransen. Vi har i dag inngått avtaler med meget erfarne og kompetente arkitekter- og rådgivere. Til sammen utgjør disse et slagkraftig prosjekteringsteam, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjekteringsteamet består av syv fagvise kontrakter:

  1. Arkitekttjenester: Link arkitektur   med underleverandør Ratio arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS
  2. Bygg: Rambøll med underleverandører Norconsult AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AS
  3. VVS: Erichsen & Horgen AS med underleverandør Multiconsult ASA
  4. EL/IKT: Cowi AS med underleverandør Ing. Per Rasmussen AS
  5. Miljø: Multiconsult Norge AS med underleverandør Erichsen & Horgen AS
  6. Brann: Norconsult AS med underleverandør Rambøll Norge AS
  7. Utstyrsrådgiver: Norsyko AS


Prosjektstyrets leder Steinar Frydenlund er fornøyd med at arbeidet med forprosjekt kan starte opp i januar. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt sykehus i Drammen. Sykehuset skal etableres på Brakerøya i Drammen kommune, innenfor en kostnadsramme på 8 200 millioner kroner og et bruttoareal på cirka 111 000 kvadratmeter. I tillegg kommer kostnader til stråleterapi og IKT.

Sykehuset er planlagt med følgende sentrale kapasiteter:

 • 367 somatiske senger
 • 167 senger psykisk helsevern
 • 56 dagplasser
 • 176 polikliniske rom
 • 23 billeddiagnostiske rom
 • 24 operasjonsstuer

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.