logo Helse Sør-Øst

Innovasjonsmidler 2017

Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. Litt over 10 millioner kroner har blitt fordelt på nye tiltak.

Publisert 21.12.2016

​Alle søknadene blir vurdert ut fra gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten. Søknadene holdt et generelt høyt nivå.

- Det er gledelig å se at det er en god fordeling av midler mellom universitets- og ikke-universitetssykehus, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset.
- Vi ser at det også er god spredning på fagområde, fortsetter Sandset.

Det ble tildelt 3,8 MNOK til prosjekter i kategorien behovsdrevet innovasjon og 6,7 MNOK innen forskningsbasert innovasjon.

Innstilte innovasjonssøknader høsten 2016