logo Helse Sør-Øst

Internettbehandling mot alkoholmisbruk

Hvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi.

Publisert 22.03.2017

Sykehuset i Vestfold satser på innovasjonsprosjektet «Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk» ledet av Arne Repål med støttemidler fra Helse Sør-Øst.

Repål er spesialist i klinisk psykologi og forfatter av fagbøker. Han arbeider som spesialrådgiver ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og vil prøve ut veiledet internettbehandling for en gruppe pasienter som ellers ikke ville oppsøkt hjelp for drikkemønsteret sitt.

– Vi snakker ikke her om tung alkoholisme, men om pasienter som fra før har en psykiatrisk eller somatisk diagnose og i tillegg et drikkemønster som har kommet litt ut av kontroll, sier Repål.

– For denne gruppen kan internettbasert behandling være til hjelp. De kan jobbe med dette på egen hånd hjemme og har mulighet for kontakt med e-terapeut for spørsmål og råd via eget meldesystem eller telefon. Målet er å kunne tilby rask tilgang til effektiv behandling på en ikke-moraliserende måte for pasienter med mildere til moderate alkoholproblemer, fortsetter han.

Prosjektet med veiledet internetterapi for alkolholmisbruk – eMestring Alkohol – er en del av et større satsingsområde innen terapeutisk bruk av internett ved SiV. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Helse Bergen HF.

Repål er klar over at e-terapi blir møtt med faglig skeptisk av enkelte behandlere. De mener psykoterapi må foregå ansikt til ansikt mellom terapeut og pasient.

– Det er i dag god dokumentasjon for at veiledet internettbehandling for mange kan være et fullgodt alternativ, sier Repål.

Han viser til at eMestring bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder anbefalt i nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

– Gjennom å tilby et lavterskeltilbud som internettbasert terapi, er målet å nå pasienter med angst og depresjon som i tillegg har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil finne det rimelig å oppsøke et behandlingstilbud i form en tradisjonell ruspoliklinikk.  Drikkemønsteret kan stå i fare for å bli et problem i seg selv eller bidra til å opprettholde andre psykiske og somatiske lidelser. Etter vår oppfatning vil internetterapi redusere ventetider og gi økt kapasitetsutnyttelse gjennom at en e-terapeut kan behandle langt flere pasienter per dag, argumenterer Repål.

Innovasjonsmidlene fra Helse Sør-Øst skal brukes til å tilpasse programmet en digital plattform. Teksten, som er skrevet av Repål, skal suppleres med filmsnutter og lydfiler. Det jobbes også med å utvikle et lett anvendelig brukergrensesnitt. Opplæring av e-terapeuter er også en del av prosjektet. 

– Vi satser på å ferdigstille programmet frem mot sommeren 2017 før testing og justering i løpet av høsten.  Vi håper å kunne implementere programmet som et fast tilbud rundt årsskiftet, sier Repål.

Arne Repål er født i 1956. Han er spesialist i klinisk psykologi og utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært bosatt i Bergen, men flyttet til Vestfold i 1991 og er nå bosatt i Tønsberg. Repål har tidligere jobbet som fagdirektør i daværende Psykiatrien i Vestfold HF, og jobber nå i halv stilling som spesialrådgiver ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling. Han har utgitt en rekke fagbøker og mottatt Fagbokprisen (1999), Arthur Holmeslands Pris for Sakprosa, Aschehoug forlag (2002) og Akuttpsykiatriprisen (2007).

Mange pasienter med angst, depresjon eller ulike somatiske lidelser har et forhøyet alkoholforbruk som kan bidra til å opprettholde selve grunnlidelsen eller over tid utvikle seg til et problem i seg selv. Mange av disse vil være skeptisk til å kontakte en ruspoliklinikk og får i dag ikke noen støtte til å endre på drikkemønsteret. eMestring Alkohol er veiledet internettbehandling rettet mot denne pasientgruppen.

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten «Innovatøren» presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.